Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 januari, 2011 - 07:46Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Ängösunds drift bjuds ut

Driften av linfärjan över Ängösund ska bjudas ut på entreprenad genom så kallad EU-upphandling. Det nuvarande avtalet löper ut i maj, och avsikten är att teckna ett nytt treårigt avtal för skötseln av färjan. -Driften av färjan har skötts av samma entreprenör i åtminstone nio år, men på grund av EU:s regelverk måste upphandlingen nu krånglas till, säger Björn Ekblom på trafikavdelningen. Den 9 februari hålls, i samarbete med Ålands Näringsliv, ett informationsmöte om entreprenaden av linfärjan över Ängösund för hugade intressenter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »