Publicerad: fredag, 20 september, 2019 - 10:23Uppdaterad: fredag, 20 september, 2019 - 15:32
  • Det här en illustration gjord av arkitekt Mikko Koskinen över hur tomten kan bebyggas.

Ändringar för Magazintomten

Det blir ändringar för villkoren på Magazintomten i centrum, det har stadsstyrelsen beslutat. Ändringarna i stadsplanen ställs ut i 30 dagar innan de börjar gälla.

Det är Eriksson Capital som äger tomten och genom fastighetsbolaget Fastighets AB Torggatan 6 har dom anhållit om ändringen och det gäller bland annat tornhuset som ska byggas inne på gården. Det ska nu få en vindsvåning ovanpå de sex våningarna som är planerade. Dessutom ska den reviderade parkeringsnormen gälla för tomten. I början av året tog stadsfullmäktige beslut om en ny parkeringsnorm för tomter i centrum.

Det var i slutet av 2017 som planerna för Magazintomten presenterades och då fanns förhoppningen om byggstart under 2018. Men arbetet med bland annat stadsplanen för centrum och parkeringsnormen har gjort att bygget ännu inte kommit igång.