Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 16 februari, 2024 - 15:12Uppdaterad: fredag, 16 februari, 2024 - 17:41

Andelsbanken ökade vinsten under 2023

Andelsbanken för Åland ökade vinsten med drygt 141 procent under 2023 jämför med 2022. 

Räkenskapsperiodens vinst blev drygt 7,9 miljoner euro, 2022 var vinsten knappt 3,3 miljoner euro.  

Under året ökade antalet ägarkunder med drygt 200 till 9 249 kunder. 

Räntenettot ökade under 2023 med 67 procent till 11,7 miljoner euro och bidrog till uppgången. 

Eftersom resultatutvecklingen var stark har Andelsbanken för Åland beslutat att höja OP-Bonusen med 40 procent och de har även beslutat att inte ta ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av ägarkunder under hela året. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »