Publicerad: fredag, 14 augusti, 2020 - 15:10
  • Foto: Victor Enberg, ÅRTV

Andelsbanken gjorde 2,3 miljoner i vinst

Andelsbanken gjorde en rörelsevinst på 2,3 miljoner euro under årets första halva. Det visar den ekonomiska översikt som banken publicerade idag.

Vinsten är något mindre än för motsvarande period 2019, då siffran låg på strax över 2,5 miljoner.
Banken förklarar resultatet med att räntenettot steg medan provisionsintäkterna sjönk. Också fortsatt låga marknadsräntor ledde till minskade finansieringskostnader och bidrog tillsammans med större affärsvolymer till det stigande räntenettot.
Samtidigt bidrog den sämre ekonomiska aktiviteten på bolånemarknaden till minskad försäljning, och sammantaget ökade kostnaderna under perioden med 5,6 procent.
Vd Johnny Nordqvist skriver i den ekonomiska översitken att kapitaltäckningen fortsatt är stark och ligger på 19,6 procent.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »