Publicerad: fredag, 27 mars, 2020 - 05:52Uppdaterad: fredag, 27 mars, 2020 - 10:27
  • Ams förbereder sig för 2000 arbetslösa nästa månad. Foto: Owe Sjöblom.

Ams rustar för fler arbetssökande

Trycket på Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ams, stiger i takt med att allt fler företag permitterar sin personal.

Myndighetschef Tomas Lundberg säger att Ams personalresurser i nuläget räcker till men att de valt att prioritera sin verksamhet till tre fokusområden – smittskydd, att utbetalningarna fungerar och att förmedla korrekt samt efterfrågad information.
- Övrig verksamhet ligger i princip nere, säger han.

Enligt Åsubs mest troliga prognos kan omkring 2000 personer vara arbetslösa i april, vilket kan jämföras med cirka 500 en normal april månad.
- Vi planerar för ett sådant scenario. Det kommer fler in och börjar jobba och det kan också vara interna arrangemang som vi kan vidta.