Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 januari, 2021 - 11:33Uppdaterad: fredag, 15 januari, 2021 - 14:06
  • Media följer sjöförklaring i Ålands tingsrätt på skärmar. Foto: Peter Grönholm
  • Bild från Amorellas däck. Foto: Peter Grönlund

Amorellas sjöförklaring hålls i dag

I dag hålls sjöförklaringen för m/s Amorella som grundstötte i september.

Befälhavare Rune Fellman har redogjort för olyckan. Han larmades till bryggan då det upptäcktes att Amorella vid ingången till Julgrund vid Apotekarfaret hade kursen sex grader styrbord vilket inte var den tilltänkta kursen.

Fellman anlände till bryggan samtidigt som Amorella fick bottenkänning. Då styrningen åter började fungera styrde hon ut farleden igen och sänkte hastigheten till en knop för att göra skadekontroll. Maskinchefen meddelade att hon tog in vatten i ac-rummet vilket betydde att det var hål i botten såväl ovanför som under dubbelskrovet. Fellman gjorde bedömningen att om strömmen i det här skedet förlorades så skulle fartyget bli manöverodugligt. Beslut fattades att lägga henne på grund varpå en lämplig plats lokaliserades och Amorella kördes på grund mycket mjukt. Befälhavare Fellman anser att grundstötningen berodde på ett tekniskt fel som inte kunde förutses och han anser inte att han själv eller någon annan i besättningen bär ansvaret för olyckan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »