Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 3 juni, 2024 - 17:45Uppdaterad: måndag, 3 juni, 2024 - 17:52

ÅMHM ökar tillsynen av nedgrävda djurkadaver

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, meddelar att man under året utökar tillsynen gällande nedgrävning av kadaver från nyttodjur.  

Den utökade tillsynen är en del av ett så kallat tillsynsprojekt som Ålands landskapsregering tagit fram som följer ett liknande projekt i riket.  

I ett pressmeddelande påminner ÅMHM om vad som gäller för nedgrävning av nyttodjur och häst på Åland och andra områden som inte har anläggningar för det. Till exempel får inte ett djurkadaver grävas ner på ett grundvattenområde, ett skyddsområde för vattentäkt, närmare än 250 meter från en brunn eller i en sluttning mot ett vattendrag. Kadavret måste grävas ner på minst en meters djup. Nötkreatur som är äldre än 48 månader och får som är äldre än 18 månader ska provtas med ett hjärnstamsprov av en veterinär innan de grävs ner. Personen som gräver ner djuret måste bokföra mängd och djurslag som grävts ner, exakt plats för nedgrävning och datum för nedgrävning. Dessa uppgifter ska sparas i två år och kunna visas upp på begäran. Bokföringsskyldigheten gäller inte häst.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »