Publicerad: onsdag, 3 juni, 2020 - 17:22Uppdaterad: onsdag, 3 juni, 2020 - 17:23

ÅMHM kan inte låta bli att ta betalt

Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har utfärdat ett tillstånd så är de tvungna att ta betalt oberoende av om tillståndet utnyttjas eller inte.

En företagare hade blivit beviljad serveringstillstånd för ett evenemang som blev inställt på grund av coronasituationen. Serveringstillståndet kostar 260 euro och företagaren är tvungen att betala för det, trots att evenemanget ställdes in.

- Det finns ingen möjlighet för ÅMHM som myndighet att själva besluta om avgifterna eller undantag, utan det är ett politiskt beslut, säger Susanne Perander, myndighetschef på ÅMHM.
Frågan är lyft till landskapsregeringen som diskuterar om en ändring kan göras.
- Men det är en flerbottnad fråga, om vi inte fakturerar för givna tillstånd, vem ska då stå för vårt inkomstbortfall och vilka tillstånd ska vi inte ta betalt för? säger Susanne Perander.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson vill gärna ändra regeln, men vet inte hur och kan heller inte förklara varför det är svårt att ändra på den.