Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:21

ÅMHM: Inga felaktigheter med Skogskulleflytten

Föräldrar till barn på daghemmet Skogskullen i Mariehamn har skickat in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ÅMHM, som väljer att inte vidta vidare tillsynsåtgärder.

Klagomålet riktas mot barnomsorgen i Mariehamns stad. Enligt föräldrarna är daghemsgården för liten och gungor med mera inte tillräckliga för de 37 barnen. Bakgården är bergig mark som kan anses vara farlig för mindre barn. Dessutom anser man att flytten från daghemmet Flaggskeppet skedde ofrivilligt och under brådskande former.

Skogskullen inledde sin verksamhet på Neptunigatan i januari i år. Detta efter att Mariehamns stad, i samråd med läkare, bedömde att inomhusluften på Flaggskeppet var ohälsosam och att de uppmätta höga halterna av mikrober påverkade barnens och personalens hälsa negativt. ÅMHM bedömer att flytten till de nya lokalerna har genomförts i enlighet med barnomsorgslagen och klientlagen. Myndighetens inspektion av Skogskullens daghemsgård visar att den uppfyller barnomsorgslagens krav på en lekyta och att leken sker under uppsikt av personal på både fram- och baksidan. Lekredskapen kommer under den närmaste tiden att utökas, i ett samarbete mellan daghemmet och fastighetsavdelningen. ÅMHM konstaterar att inga felaktigheter framkommit i socialförvaltningens handläggning av ärendet.

Fler Nyheter

Jaktintresset ökar bland kvinnor

Jakthandläggare Roger Gustavsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
Jaktintresset ökar bland kvinnor på Åland.

Anbudstiden på Degersands café och camping förlängs

Anbudstiden på Degersands Café och Camping kommer att förlängas till mitten av augusti.

Man dömd för äventyrande av trafiksäkerheten

En ung man har dömts för äventyrande av trafiksäkerheten efter att han i december förra året körde av vägen i för hög hastighet på Lövuddsvägen i Jomala.

Nytt inbrott på Rödakorsgården

Verksamhetsledare Josefin Egenfelt:
I helgen skedde ett inbrott på Rödakorsgården i Mariehamn, för andra gången sedan april i år. I nuläget vet man bara med säkerhet att en mindre summa pengar stulits, men de materiella skadorna är omfattande.

Inbrott och rattfylleri på lördagen

På lördag morgon grep polisen en berusad person som betedde sig aggressivt.

Våldsam natt mellan lördag och söndag

Natten mellan lördag och söndag blev hektisk för polisen.

Segelbåt kantrade på Slemmern, flera motorstopp

En mindre segelbåt med ungdomar som besättning kantrade på Slemmern under söndagseftermiddagen.

Ungas hälsa i ÅF-ordförandes blickfång

ÅF-ordföranden Pia Eriksson om ohälsan bland ungdomar:
Som Ålands framtids första kvinnliga partiordförande har Pia Eriksson sagt att hon ska försöka tvätta bort gubbstämpeln från partiet. En starkare självstyrelse och ett ökat självbestämmande på Åland är fortfarande paradgrenen för Ålands Framtid, där Pia Eriksson har varit ordförande sedan oktober 2018.

Havsviddens rökbastu fattade eld

Havsviddens rökbastu fattade eld under söndag eftermiddag. Geta och Saltviks frivilliga brandkårer kom till platsen för att släcka elden.