Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:21

ÅMHM: Inga felaktigheter med Skogskulleflytten

Föräldrar till barn på daghemmet Skogskullen i Mariehamn har skickat in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ÅMHM, som väljer att inte vidta vidare tillsynsåtgärder.

Klagomålet riktas mot barnomsorgen i Mariehamns stad. Enligt föräldrarna är daghemsgården för liten och gungor med mera inte tillräckliga för de 37 barnen. Bakgården är bergig mark som kan anses vara farlig för mindre barn. Dessutom anser man att flytten från daghemmet Flaggskeppet skedde ofrivilligt och under brådskande former.

Skogskullen inledde sin verksamhet på Neptunigatan i januari i år. Detta efter att Mariehamns stad, i samråd med läkare, bedömde att inomhusluften på Flaggskeppet var ohälsosam och att de uppmätta höga halterna av mikrober påverkade barnens och personalens hälsa negativt. ÅMHM bedömer att flytten till de nya lokalerna har genomförts i enlighet med barnomsorgslagen och klientlagen. Myndighetens inspektion av Skogskullens daghemsgård visar att den uppfyller barnomsorgslagens krav på en lekyta och att leken sker under uppsikt av personal på både fram- och baksidan. Lekredskapen kommer under den närmaste tiden att utökas, i ett samarbete mellan daghemmet och fastighetsavdelningen. ÅMHM konstaterar att inga felaktigheter framkommit i socialförvaltningens handläggning av ärendet.

Fler Nyheter

Åda ska inte favoriseras i stöd för it-samordning

Ur lagtingsdebatten med Axel Jonsson (ÅF) och Petri Carlsson (MSÅ)
Åda ska inte favoriseras i det förslag till it-samarbetsstöd som landskapet planerar för kommunerna. Det sade Axel Jonsson (ÅF) i lagtinget idag.

Polisen ber om ursäkt för resursbrist

Polisens onsdag var bråd med bland annat trafikolyckor och hantering av gripna, och nu ber man om ursäkt i ett pressmeddelande.

Vraket Irma har hittats efter 50 år

Det sjunkna skeppet m/s Irma som försvann i åländska vatten år 1968 har hittats. Hon ligger på 43 meters djup cirka 23 sjömil (drygt 40 kilometer) på norra Ålands hav, närmare bestämt väster om Enskär och avståndet till Åländska fastlandet är lite mindre. Det här uppger svenska Yle.

"Avbryt upphandlingen av Gripöprojektet"

Avbryt den påbörjade upphandlingen av Gripöprojektet. Det skriver nu centerns Harry Jansson, Obundnas Bert Häggblom och Ålands framtids Axel Jonsson i ett spörsmål till lagtinget.

Mariehamns stad deltar som City changer i Oslo

Representanter för Mariehamns stad befinner sig just nu i Oslo för att delta i det nordiska huvudstadsmöte som hölls igår.

“Landskapsregeringen är Pomperipossa”

Thörnroos, Carlsson och Jansson i lagtinget:
Landskapsregeringen påminner om Pomperipossa i Astrid Lindgrens saga, som skrevs när hon ålades att betala 102 procent i skatt. Det anser Veronica Thörnroos (C) angående kompensationen till kommunerna för 2019 på grund av konkurrenskraftsavtalet och andra skatteåtgärder.

Ris och ros om nya grundskolelagen

Kerstin Lindholm intervjuas:
I går var sista dagen för kommunerna och andra berörda att lämna in sina yttranden om den nya grundskolelagen till landskaspregeringen. Projektledare Kerstin Lindholm säger att man fått in ett 40-tal yttranden.

Regnbågsfyren vill ta HBTQIA-certifiering till Åland

Sofia Enros och Moa Rytterstedt intervjuas av Tua Åström:
I framtiden kan åländska företag och föreningar komma att HBTQIA-certifieras. Det är i alla fall föreningen Regnbågsfyrens förhoppning.

Nya flygbilder på stormskadorna

Mikael Sandvik om de nya bilderna:
Nu finns infraröda flygbilder på stormskadorna efter Alfrida. Det är landskapsregeringen som på kartor.ax sammanställt bilder från lantmäteriverket, kartorna omfattar hela Åland förutom Kökar. Flygningen utfördes den 17 och 18 april, i tjänsten finns även bilder från 2018 som jämförelse.