Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 15:21

ÅMHM: Inga felaktigheter med Skogskulleflytten

Föräldrar till barn på daghemmet Skogskullen i Mariehamn har skickat in ett klagomål till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ÅMHM, som väljer att inte vidta vidare tillsynsåtgärder.

Klagomålet riktas mot barnomsorgen i Mariehamns stad. Enligt föräldrarna är daghemsgården för liten och gungor med mera inte tillräckliga för de 37 barnen. Bakgården är bergig mark som kan anses vara farlig för mindre barn. Dessutom anser man att flytten från daghemmet Flaggskeppet skedde ofrivilligt och under brådskande former.

Skogskullen inledde sin verksamhet på Neptunigatan i januari i år. Detta efter att Mariehamns stad, i samråd med läkare, bedömde att inomhusluften på Flaggskeppet var ohälsosam och att de uppmätta höga halterna av mikrober påverkade barnens och personalens hälsa negativt. ÅMHM bedömer att flytten till de nya lokalerna har genomförts i enlighet med barnomsorgslagen och klientlagen. Myndighetens inspektion av Skogskullens daghemsgård visar att den uppfyller barnomsorgslagens krav på en lekyta och att leken sker under uppsikt av personal på både fram- och baksidan. Lekredskapen kommer under den närmaste tiden att utökas, i ett samarbete mellan daghemmet och fastighetsavdelningen. ÅMHM konstaterar att inga felaktigheter framkommit i socialförvaltningens handläggning av ärendet.