Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2022 - 11:39Uppdaterad: fredag, 7 oktober, 2022 - 12:43

ÅMHM fann brister i mjölkhygien

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet påpekar brister i en djurhållares mjölkrum.

ÅMHM beordrar djurhållaren att se till att golvet i mjölkrummet är lätt att rengöra, städa undan skräp och främmande föremål från ladugården samt färdigställa en vägg i ladugården så att den lätt kan rengöras.

I beslutsprotokollet framgår det att ÅMHM påpekat bristerna vid en inspektion i september 2021 vilka inte hade åtgärdats när ÅMHM gjorde ett nytt besök ett år senare.

”I mjölkrummet är golvet trasigt på ett större område i närheten av mjölktanken.
Detta område förhindrar ändamålsenligt renhållning av golvet vilket försämrar
hygienen i hela mjölkrummet och äventyrar livsmedelssäkerheten avsevärt”, skriver ÅMHM.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »