• ÅMHM ber staden utvärdera organisationsförändringar i tid
Publicerad: onsdag, 15 maj, 2019 - 16:06

ÅMHM ber staden utvärdera organisationsförändringar i tid

ÅMHM uppmanar Mariehamns äldreomsorg att i ett tidigt skede utvärdera hur organisationsförändringar, som ett treskiftsschema, kan påverka klientens rätt till god vård.

En anonym folkvald representant har klagat till ÅMHM och säger sig agera på klienters, anhörigas och personals vägnar. I klagan framkommer oro att vården av äldre har misskötts till följd av att treskiftesarbete har införts och som lett till att flera i personalen slutat, vilket lett till personalbrist och att två klienter fått otillräcklig smärtlindring. ÅMHM konstaterar att det inte kan uteslutas att ett införande av treskiftesarbete kan ha påverkat klienters rätt till god vård. Myndigheten begärde in stadens redogörelse av ärendet och där ansåg staden att vården av klienter inte har påverkats av schemaändringen.

Fler Nyheter

Havsviddens rökbastu fattade eld

Havsviddens rökbastu fattade eld under söndag eftermiddag. Geta och Saltviks frivilliga brandkårer kom till platsen för att släcka elden.

Utrymning av Indigo på grund av rökmaskin

Under natten till idag fick Indigo utrymmas, då rök från en rökmaskin orsakat ett brandalarm.

Fartfylld natt för polisen

Polisen meddelar att de haft mycket att göra under natten, då det varit mycket folk i farten och då många varit kraftigt berusade.

Tre års fängelse för drogsmugglare

Den man som i tisdags stod åtalad för grovt narkotikabrott och smuggling, dömdes idag till tre års fängelse.

Torskfiskare om förbudet: Det skulle vara katastrof

Torskfiskaren Nicklas Holmström intervjuas av Nelly Björkqvist:
Torskfiskaren Nicklas Holmström motsätter sig torskfiskeförbudet i Ålands hav.

Klagomål på helikoptern vid sjökvarteret

Astrid Olhagen och Stefan Nordas intervjuas av Johan Ågren:
Mer än 20 stycken klagomål har kommit in till Mariehamns stad gällande bullernivån från en helikopter.

Gage på 3000 euro doneras till välgörenhet

Musikerna vid lördagens Back to the 70's-konsert i Badhusparken överräckte under torsdagen 3.000 euro till Rädda Barnen och Folkhälsan.

Höga halter av blågröna alger i Tjudö träsk

Det är höga halter av blågröna alger i Tjudö träsk för tillfället.

Landskapsregeringen motsätter sig stopp av torskfiske

Landskapsregeringen anser att stopp av torskfiske runt Åland är oproportionerligt. Det skriver man i ett pressmeddelande.