Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 december, 2023 - 14:12Uppdaterad: torsdag, 7 december, 2023 - 17:17

ÅMHM bekymras över för långa bedömningar av barnskydd

I cirka vart fjärde fall hinner Kommunernas socialtjänst, KST, inte färdigställa barnskyddsbedömningar inom den lagstadgade tidsfristen. Det visar en ny tillsynsrapport av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM. 

Enligt lagen måste KST slutföra en utredning av barnskyddsbehov eller bedömning av servicebehov för barn i behov av särskilt stöd inom tre månader. När ÅMHM granskade en tidsperiod, som sträckte sig från 1 april till 30 september, lyckades KST färdigställa 57 av 76 fall eller 75 procent inom utsatt tid. Åland klarar sig här sämre än i riket där 88 procent av fallen klarade tidsramen enligt det senaste mätresultatet.  

ÅMHM noterar att det kan vara problematiskt att jämföra Åland och riket då antalen i mätkategorierna skiljer sig mycket åt.  

“ÅMHM anser dock att KST:s mätresultat är bekymmersamt med tanke på barnens bästa eftersom det kan fördröja påbörjandet av viktiga stödinsatser”, skriver myndigheten i rapporten.  

Enligt lagen måste arbetet med en utredning inledas inom sju vardagar. Det här klarade KST i 98 procent av fallen under den granskade tidsperioden, vilket är bättre än rikets 94 procent.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »