Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 juni, 2022 - 14:27Uppdaterad: måndag, 27 juni, 2022 - 14:28

ÅMHM ålägger djurhållare att vidta åtgärder efter brister

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, förelägger en djurhållare i Lemland att vidta flera åtgärder efter att bland annat kadaver hittats på djurhållningsplatsen.

Vid en inspektion den 14 juni hittades flera djur i behov av vård, bland annat två lamm i behov av akut vård alternativt avlivning och två vuxna får i behov av vård. Små lamm rörde sig fritt på gården och utsattes för olika typer av skaderisker. Dessutom saknade baggar och grisar på gården tillgång till vatten, vilket de enligt djurskyddsförordningen ska ha tillgång till. Vid inspektioner mars 2021 samt maj och juni 2022 hittades flera kadaver på platsen, också inuti djurens utrymmen. I flera fall var det bara benrester kvar. Vid en inspektion 2019 hittades på stället en halt tacka och vid inspektionen i maj 2022 hittades en mager tacka och ett lamm som inte kunde belasta ett av bakbenen, men dessa brister hade djurhållaren åtgärdat snabbt.

Djurhållaren ska nu bland annat se till att sjuka eller skadade djur avlivas alternativt få vård, se till att djuren har fri tillgång till vatten och kadavren ska avlägsnas från djurens utrymme. Åtgärderna skulle enligt ÅMHM:s beslut vara utförda senast den 24 juni, men det var på måndagen inte känt huruvida de var det eller inte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »