Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 juli, 2022 - 17:00

Amapola vann upphandlingen om Mariehamn-Stockholm

Från och med hösten kan den reguljära flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm komma att skötas av det stockholmsbaserade Amapola Flyg AB.

Landskapsregeringen beslutade i tisdags att anta Amapolas anbud i en upphandling.

Det upphandlade värdet för den tvååriga avtalstiden är drygt fyra miljoner euro.

- I den mån man kan kalla det här en inbesparing så skulle den betyda två miljoner. I bakgrunden finns en fullmakt av lagtinget om sex miljoner euro. Från den sidan sett anser landskapet att vi lyckats med den här upphandlingen, säger Per-Erik G. Cederqvist, upphandlare på landskapsregeringen. I augusti kan landskapsregeringen skriva kontrakt med bolaget efter att den 30 dagar långa besvärstiden löpt ut.

På rutten kommer Amapola att flyga ett propellerplan med 50 platser.

- Vi har som affärsidé att hålla på med den här typen av trafik, som stater, eller i det här fallet landskapet, upphandlar där det underlaget inte räcker till men man anser att det är viktigt att trafiken upprätthålls, säger Amapolas VD Erik Salén.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »