Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 december, 2010 - 14:49Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Alltid tekniska fel<br>vid tillbud med fartyg

Det är uteslutande tekniska orsaker som ligger bakom de tillfällen då det varit något tillbud med åländska fartyg, åtminstone enligt Oscar Lancings examensarbete från utbildningsprogrammet för sjöfart som han presenterade idag.Enligt tidigare internationella undersökningar så har den mänskliga faktorn alltid varit en stor orsak vid tillbud, men inte enligt åländska rederier. Lancing grundar sitt arbete på diskussioner med åländska rederier och hur deras avvikelserapporter har sett ut under den senaste tiden. Lancing tror att det finns en rädsla att erkänna att det begåtts ett mänskligt fel och istället letar man efter tekniska orsaker.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »