Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 april, 2022 - 16:14

Allt färre behöver sjukhusvård

Coronaläget i Finland ser allt bättre ut. Det framkom när hälsomyndigheterna i riket informerade om läget i dag.

Allt färre blir smittade och allt färre behöver sjukhusvård.

-Både antalet smittade och antalet dödsfall är på nedgång i hela världen, sade Mika Salminen, hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Det framkom också att specialsjukvården inte längre är lika belastad och att dödsfallen på grund av coronaviruset inte har varit så få som nu.

Ändå syns viruset fortfarande i avloppsvattnet. På basis av de avloppsvattenprover som samlades in förra veckan är mängden virus-RNA i Finlands avloppsvatten totalt sett fortfarande på en hög nivå, men enligt de senaste fem mätningarna har mängderna ändå inte ökat, sade social- och hälsovårdsministeriets ledande expert Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »