Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 januari, 2022 - 13:35Uppdaterad: tisdag, 18 januari, 2022 - 14:00

Alla kommuner har minusresultat för 2022

De åländska kommunerna budgeterar för ett negativt resultat för år 2022.
Det sammanlagda resultatet hamnar på minus 8,2 miljoner euro, enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Bokslutet för år 2020 visade ett sammanlagt resultat på plus 6,2 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna minskar med 2,3 miljoner till 65,1 miljoner euro jämfört med budgeten för år 2021.
Även kostnaderna för verksamheten minskar med 0,7 miljoner till drygt 213 miljoner euro.

Landskapsandelarna förväntas sjunka totalt sett delvis beroende på de temporära höjningarna av landskapsandelarna år 2020 till följd av pandemin och delvis på grund av att en del nu går direkt till Kommunernas socialtjänst.
Den sammanlagda budgeterade summan för landskapsandelarna är 33 miljoner euro.

De totala kostnaderna för investeringar detta år ligger på nästan 19 miljoner euro, en minskning med 2,1 miljoner euro jämfört med bokslutet 2020. Kommunalförbundens verksamhetsintäkter budgeteras till 50 miljoner euro för år 2022.
Kostnaderna är två miljoner mer, det vill säga 52 miljoner. Jämfört med fjolårets budget är både intäkter och kostnader två miljoner högre.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »