Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 20 mars, 2020 - 17:18Uppdaterad: fredag, 20 mars, 2020 - 18:16
  • Utbildningsminister Annika Hambrudd. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Alla i åk 1-3 kan få undervisning i skolan

Från och med måndag kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning, alltså i skolan.

Närundervisningen begränsades först till de elever vars vårdnadshavare arbetar inom branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion, men nu ändras alltså detta. Utbildningsminister Annika Hambrudd, centern, berättade på landskapsregeringens pressinformation att statsrådet beslöt om ändringen i dag.
- I fortsättningen kan alla elever i årskurs 1-3 få undervisning i skolan, men det rekommenderas ändå att elever som kan delta i distansundervisning ska göra det, säger Hambrudd.

Hon tror inte skolorna hinner ordna skolskjutsar till på måndag, så föräldrar som tänker skicka sin etta, tvåa eller trea till skolan får gärna skjutsa dit barnet själv.
När det gäller gruppens storlek i undervisningen, betraktas inte undervisning i skolan eller inom barnomsorgen som offentliga sammankomster och regeln om tio personer behöver inte följas. Men landskapsregeringen rekommenderar ändå att arbeta i mindre grupper för att förhindra smittospridning och för att underlätta städning och god hygien. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »