Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 27 juni, 2022 - 16:54Uppdaterad: tisdag, 28 juni, 2022 - 16:19
  • Alfågeln beräknas vara i trafik igen fr.o.m. 11.7.

Alfågelns trafikuppehåll leder till kapacitetsminskning

Alfågelns trafikuppehåll 27 juni till 10 juli leder till en kedja av ersättningstrafik som ändrar kapaciteten på vissa rutter.

På tvärgående linjen är det minskad kapacitet och på Kumlinge-Torsholma kommer det inte att gå någon bilfärja. Det kan leda till kapacitetsbrist och svårigheter med att få plats för fordon för resenärerna, säger Niklas Karlman, biträdande avdelningschef på infrastrukturavdelningen.

- Om man kan tänka sig att lämna bilen i hamnen så är det stor sannolikhet att man får plats på färjan. Däremot har kapacitetsminskningen lett till att folk har fått senarelägga eller ställa in sin resa, säger Niklas Karlman.

Alfågeln beräknas vara i trafik igen från och med den 11 juli.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »