Publicerad: måndag, 6 april, 2020 - 06:16Uppdaterad: måndag, 6 april, 2020 - 08:23
  • Trobergshemmet och hemvården har samma rutiner angående skyddskläder. Arkivbild.

Äldrevården följer ÅHS rutiner med skyddskläder

På äldrevården i Mariehamn, med äldreomsorgsledare Pernilla Karlsson som chef, menar man att man uteslutande följer ÅHS rutiner när det gäller skyddskläder.

Och de är tydliga, menar hon.

- Om de äldre inte är sjuka använder vi ingen skyddsutrustning, förutom den vi annars använder om vi hjälper någon med hygien och så vidare: handskar och skyddsförkläde, säger Pernilla Karlsson.

Det finns olika besked om munskydd, huruvida de minskar eller ökar smittorisken. WHO, världshandelsorganisationen avråder medan Krista Kiuru, Finlands familje- och omsorgsminister förordar att munskydd brukas inom äldrevården, och påpekar att varje kommun behöver se till att behoven är uppfyllda.