• Det finns ett behov av investeringar inom äldreomsorgen i Vårdö men de behöver utredas närmare och därför görs de inte nästa år. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivfoto: Ida Jansson.
Publicerad: fredag, 24 november, 2017 - 13:36

Äldreomsorgsinvesteringar får vänta i Vårdö

Kommunstyrelsens budgetförslag för Vårdö visar ett underskott på 198.000 euro. Före avskrivningar är underskottet 31.000 euro.

Kommundirektör Andreas Johansson säger att underskottet beror på att Vårdö förlorar ungefär 100.000 euro i minskade landskapsandelar nästa år.
- Hade vi inte förlorat de pengarna hade vi kunnat sänka skatten, säger han.

På det stora hela tycker Johansson att den ekonomiska situationen på Vårdö är bra, skatteintäkterna ökar och redan 2019 när det nya landskapsandelssystemet är inne på sitt andra år borde kommunen kunna visa ett plusresultat igen.

Få investeringar

Inga stora investeringar planeras i Vårdö nästa år, endast 27.500 euro avsätts för att bygga ut branddepån. Omsorgsnämnden hade äskat om 255.000 euro för en ny gårdsplan och för att renovera lägenheter, uteplatser och ramper vid äldreboendet Strömsgården samt för en ny servicebil, men kommunstyrelsen föreslår att de investeringarna flyttas fram till 2019 så att man kan utreda dem närmare.

Den 14 december ska kommunfullmäktige klubba budgeten.

Fler Nyheter

Staden förlorar miljoner i intäkter

Barbara Heinonen:
Mariehamns stad inleder samarbetsförhandlingar till följd av att flera verksamheter tvingats stänga eller minska ner under undantagstillståndet.

Föräldrar önskar skolmat trots distansundervisning

Laura Vauras:
En vädjan om att skolmat borde ordnas även för barn som just nu har distansundervisning har seglat upp bland åländska föräldrar på sociala medier.

Eckerö ställer in alla turer till 13 maj

Nyhetsnotisen i ljudformat:
M/S Eckerö ställer in sina turer fram till den 13 maj eftersom finska staten nu tagit beslut om att förlänga undantagstillståndet till dess.

Mariehamns skolledning möts i eftermiddag

Nyhetsnotisen i ljudformat
I eftermiddag möts skolledningen i Mariehamn för att diskutera detaljer kring skolfrågan efter att riksregeringen igår beslutade förlänga undantagstillståndet till den 13 maj.

Passagerartrafik stoppas antagligen

Johanna Boijer-Svahnström:
Regeringen i Helsingfors stoppar inom kort sjöfartens passagerartrafik från utlandet.

Nu testas ÅHS-personal mer frekvent

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Sjukvårdspersonal ska testas mer frekvent för covid-19.

Mariehamn samarbetsförhandlar

Nyhetsnotisen i ljudformat
Mariehamns stad meddelar att man nu inleder samarbetsförhandlingar.

Löparbanor kan bli försenade

Löparbanorna som ska levereras till nya Baltic friidrottsarena kan bli försenade på grund av coronasituationen.

Stadsfullmäktige i Ålandskanalen i kväll

I kväll sänds stadsfullmäktigemötet i Ålandskanalen.