Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 19 oktober, 2021 - 17:04Uppdaterad: tisdag, 19 oktober, 2021 - 17:04

Äldreomsorgen behöver 585.000 euro

Årets budget räcker inte till för Mariehamns äldreomsorg och därför har äldreomsorgsnämnden begärt att få 585.000 euro i tilläggsmedel för 2021.

Bland annat pandemin ledde till oplanerade kostnader säger nämndens ordförande Conny Nylund (Ob).
Ökad sjukfrånvaro, behov av inhyrd personal och behovet av att köpa platser i andra kommuner gör att kostnaderna ökar. Conny Nylund anser att det inte finns mycket utrymme för sparande inom äldreomsorgen.

Det är dyrt att köpa platser för äldre i andra kommuner, som exempelvis Oasen i Jomala och Stiftelsen Hemmet i Lemland. Mariehamn behöver alla platser som erbjuds. Även nästa år är svår att få gå ihop med de inbesparingskrav som finns.

- Äldreomsorgens har blivit eftersatt och nu får vi betala för det, säger Conny Nylund.

Förutom brist på platser har man också brist på personal.

- Vi behöver göra äldreomsorgen bättre ur de anställdas, klientens och även de anhörigas vinkel, säger Conny Nylund.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »