• Ålbiocom, tidigare Ålandskomposten, vill anlägga våtmarker i anslutning till anläggningen. Arkivfoto: Owe Sjöblom.
Nyhetsnotisen i ljudformat:
Publicerad: onsdag, 19 februari, 2020 - 07:08, uppdaterad: onsdag, 19 februari, 2020 - 08:10

Ålbiocom vill anlägga fler våtmarker

Ålbiocom Ab, alltså tidigare Ålandskomposten Ab, önskar anlägga fler våtmarker för att förbättra reningsstegen av näring, gärna i samarbete med landskapsregeringen. Det här är ett av de konkreta förslag som kommit fram under landskapsregeringens kartläggning av sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska värden i Sund.

Kartläggningen gjordes i samverkan med kommuninvånarna under april till november förra året, bland annat genom workshopar, enskilda möten, diskussioner och fältbesök. Andra konkreta förslag som kom fram under kartläggningen var att anlägga multifunktionella skyddszoner så som flexibla tvåstegsdiken för att minska läckage av näring, växtskyddsmedel, jordpartiklar och smittor till vatten, att pröva nya metoder för att restaurera igenväxta träsk och att utreda möjligheten till röjning av vass och återupptagning av strandbeten för att öka den biologiska mångfalden.

I ett pressmeddelande skriver landskapsregeringen att man kommer jobba vidare med flera av förslagen och några projektplaner har redan tagits fram, till exempel vad gäller vasskörd där det redan pågår diskussioner med olika intressenter på Åland.

Fler Nyheter

Eld spred sig i Hammarland

Vid 12.40 i dag söndag kom ett larm om en pågående markbrand i Hammarland.

Ingen Postrodd i juni

Postrotekommittén har beslutat att det inte blir någon Postrodd i juni som det var planerat.

Ytterligare en smittad med covid-19

Ytterligare en person har konstaterats ha smittats av coronaviruset på Åland.

Nummer till stödtelefoner

Nedan hittar du telefonnummer till olika kristelefoner sammanställda av landskapsregeringens ledningscentral:

Svenska UD förlänger reseavrådan

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Svenska utrikesdepartementet, UD, förlänger restriktionerna för att lämna landet från maj till juni.

Antalet inresande till Åland konstant

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Det kommer varje dygn mellan 15 och 40 personer till Åland med flyg och fartyg.

Nummer till stödtelefoner

Nedan hittar du nummer till olika kristelefoner sammanställda av landskapsregeringens ledningscentral:

Utkomststöd även till egenföretagare

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Snart kan även egna företagare ha rätt till arbetsmarknadsstöd, på samma villkor som en anställd som blir permitterad.

Presskonferens, fredag 3/4

Fredagens presskonferens i sin helhet:
Landskapsregeringens presskonferens om coronaläget sändes direkt i Ålandskanalen under fredagen.