Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 16 december, 2020 - 18:20
  • Genrebild. Foto: ÅRTV

Ålänningarnas skuldsättning ökar

De åländska hushållens skuldsättningsgrad har fortsatt att öka trendmässigt och uppgick till ca 151 procent år 2018.

I Finland har hushållens skuldsättningsgrad varit i stort sett oförändrad de senaste tio åren och rört sig kring 110 procent. Det här visar statistik från ÅSUB.

BNP per capita minskade till 33 300 euro år 2018, vilket motsvarar en nedgång på 6,5 procent från 2017.
Hushållens disponibla penninginkomst hade endast en marginell tillväxt på Åland 2018.

Ojämlikheter i hushållens inkomster var i stort sett oförändrade på Åland under 2018 men har ökat något i Finland.

Totalt 1 172 personer (4,0 %) levde i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland år 2018. Antalet har ökat med 19 personer från 2017.

Risken för fattigdom steg med 0,9 procentenheter år 2018 och uppgick då till 9,2 procent, vilket är den högsta noteringen för Ålands del under 2000-talet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »