Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 18 maj, 2021 - 17:47Uppdaterad: tisdag, 18 maj, 2021 - 17:47

Åländska unga mer utsatta för sexuellt våld

Åland sticker ut i undersökningen ”Hälsa i skolan” som genomförs vartannat år i Finland. Resultatet från 2019 visar att åländska barn och unga hade en högre rapportering av utsatthet för sexuellt våld, våld i familjen och psykisk ohälsa.

Det här gjorde att landskapsregeringen beställde en fördjupad analys för att reda ut de bakomliggande orsakerna.

Vid en presskonferens i dag presenterade Malin Gustavsson och Christina Ahlzén från Ekvalita sin rapport. Bland annat pekar de på socioekonomiska orsaker, barn och unga i fattiga familjer drabbas oftare av olika typer av våld än andra liksom de som faller utanför normen genom att till exempel ha utländsk bakgrund, en funktionsnedsättning eller normbrytande sexuell läggning.
Landskapsregeringen ska nu analysera rapporten och de rekommendationer som finns i den.
- Jag och Annette Holmberg-Jansson (M) som ministrar tillsammans med socialvårdsbyrån och utbildningsbyrån ska sätta oss ner och nästa steg är att vi kommer att ha ett frukostseminarium den 4 juni, säger utbildningsminister Annika Hambrudd (C).

I Åland idag kunde vi under tisdagens sändning höra Mikael Rosbäck, skoldirektör i Mariehamns stad, och Alexandra Öhman, verksamhetsledare för idrottsföreningen Finströms Kamraterna, diskutera just skolors och föreningars roll i frågan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »