Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 24 september, 2019 - 11:16Uppdaterad: tisdag, 24 september, 2019 - 14:29
  • THL:s färska undersökning visar att åländska unga hör till dem som mår sämst i landet. Foto Felix Quarnström.

Åländska unga mår sämst i landet

Åländska ungdomar mår sämst i landet. Det visar den enkätundersökning som Institutet för hälsa och välfärd, THL, presenterade förra veckan.

Undersökningen görs vartannat år och tar upp flera hälsoaspekter och det är på frågorna om upplevd hälsa, symtom och sjukdomar samt mental hälsa som åländska högstadie- och gymnasie -elever i större utsträckning än övriga landet svarat att de upplever hälsotillståndet som medelmåttigt eller dåligt.

Flickor i högstadiet och pojkar på yrkesläroanstalter är de som mår sämre nu än för två år sedan, men totalt sett mår åländska ungdomar ändå lite bättre än 2017.

Landskapsregeringen planerar att hålla en presskonferens om det här nu på fredagen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »