Publicerad: fredag, 3 april, 2020 - 15:39Uppdaterad: måndag, 6 april, 2020 - 06:49
  • Landskapsregeringen rekommenderar att jordbruksföretag vänder sig till AMS för att hitta säsongsarbetare. Foto Kjell Brändström.

Åländska säsongsarbetare rekommenderas

Just nu är det inte möjligt att anlita utländska säsongsarbetare inom den åländska eller finländska jordbruksnäringen.

Detta på grund av den begränsade gränstrafiken. Staten utreder möjligheten att få fram undantag gällande de begränsningar som finns i gränstrafiken för att kunna möjliggöra en viss tillgång av säsongsarbetskraft. Landskapsregeringen rekommenderar att åländska jordbruks- och trädgårdsföretag annonserar efter arbetskraft via Ams då det finns gott om arbetskraft på Åland i form av studerande som behöver sommarjobb och permitterade personer.

Arbetstagare som redan bor på Åland och som kommer från länder utanför EU och har ett giltigt uppehållstillstånd för att arbeta måste ansöka om ett nytt uppehållstillstånd om de byter bransch. Först vid ett nytt beviljat tillstånd har personerna rätt att inleda det nya arbetet.