Publicerad: onsdag, 19 februari, 2020 - 13:46Uppdaterad: onsdag, 19 februari, 2020 - 14:32
  • Kenneth Berndtsson på Skogax

Åländsk skogsindustri påverkas inte ännu av riksstrejk

De åländska skogsbolagen påverkas inte nämnvärt av strejken inom skogsindustrin i riket. Pappersindustrin är igång igen, men sågverken och fanérfabrikerna har fortfarande strejk. Kennet Berndtsson på Skogax säger att det inte märkts mycket.

-Det var ett par veckor i slutet på januari och början av februari som det var återhållsamt, men det påverkade inte Skogax så mycket, säger han.

Man exporterar timmer och massaved till riket. Effekterna av strejken är inte stora och ledde inte till några ekonomiska följder.

-Det hände inget mera än att lagret blev fullt och sedan när de öppnade fabriken igen så minskade det och läget är nu under kontroll, säger Kennet Berndtsson.

Produktionschef Daniel Sundblom vid Ålands skogsindustrier säger att medan pappersindustrin strejkade var det tal om att stoppa mottagningen av flis hos deras kund i riket, men man har trots allt fått leverera normalt.

-Om sågverksstrejken blir långvarig kan det leda till brist på flis och då kan efterfrågan öka, säger han.