Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 18 juli, 2019 - 09:38Uppdaterad: torsdag, 18 juli, 2019 - 17:27

Ålandsbanken: "Ett av våra bästa kvartal"

“Resultatmässigt ett av våra bästa kvartal någonsin”. Så kommenterar Ålandsbankens vd och koncernchef Peter Wiklöf i ett pressmeddelande i samband med att den första halvårsrapporten och den andra kvartalsrapporten för 2019 presenterades.

Under perioden januari till juni 2019 ökade Ålandsbanken Abp:s rörelseresultat med 7 procent, från 13,6 till 14,5 miljoner euro, jämfört med samma period i fjol. Resultatet per aktie var under det senaste halvåret 0,74 euro, jämfört med 0,69 under första halvan av 2018. Framtidsutsikterna bedöms som oförändrade. Rörelseresultatet för 2019 förväntas landa på samma nivå som 2018.

Under det andra kvartalet 2019 ökade rörelseresultatet med 4 procent jämfört med samma period 2018, från 8,4 till 8,7 miljoner euro. Resultatet per aktie uppgick till 0,45 euro, vilket är en uppgång med två cent.

-Provisionsnettot och kostnaderna har utvecklats på ett tillfredsställande sätt. Räntenettot minskar på grund av sänkt risknivå där vi aktivt viktat ned utlåning till kommersiella fastigheter med högre marginal till förmån för utlåning till privatpersoner. Provisionsnettot har nu storleksmässigt passerat räntenettot, vilket visar på vår förmåga att skapa intäkter från mindre kapitalkrävande verksamhet, skriver Ålandsbankens vd och koncernchef Peter Wiklöf i pressmeddelandet.

 

 

 

 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »