Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 21 januari, 2022 - 09:23Uppdaterad: fredag, 21 januari, 2022 - 12:07

Ålandsbanken överlåter bolåneportfölj

Ålandsbanken överlåter merparten av sin svenska bolåneportfölj samt emitterade svenska säkerställda obligationer till det nya hypoteksbolaget Borgo Ab.

Det skriver man i ett pressmeddelande.

Transaktionen är en del av ett samarbete som inleddes hösten 2019 mellan Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Borgo i syfte att skapa en ny aktör på den svenska bolånemarknaden. Ålandsbanken har i väntan på att Borgo skulle starta sin verksamhet hanterat bolån för ICA Bankens och Söderberg & Partners kunder i sin egen balansräkning.

Efter transaktionen uppgår Ålandsbankens ägande i Borgo initialt till 19,9 procent. Transaktionen påverkar Ålandsbankens rörelseresultat positivt första kvartalet, men innebär därefter en mindre utlåningsportfölj i balansräkningen och därmed lägre löpande räntenetto. Ålandsbanken erhåller framöver i stället distributionsersättning för förmedlade lån samt plattformsintäkter för att upprätthålla olika tjänster till Borgo. Den sammanlagda helårseffekten på resultatet 2022 förväntas bli positiv.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »