Publicerad: tisdag, 17 september, 2019 - 12:48Uppdaterad: tisdag, 17 september, 2019 - 17:17
  • Mia Hanström är styrelseordförande för Ålands Radio och TV Ab. Foto: Frippe Granlund

Ålands Radio och TV Ab omorganiserar

Ålands Radio och TV Ab kommer att rekrytera en ny vd. En enig styrelse ser ett behov av en omorganisering för att stärka både tekniken och administrationen i syfte att modernisera, digitalisera och effektivisera.

Som ett led i det här arbetet kommer bolaget att rekrytera en ny vd och nuvarande vd Agneta Mattssons uppdrag övergår i en tjänst som ekonomi-och personalchef.

Omorganiseringen har också som syfte att ta vara på olika kompetenser och förstärka tekniksidan. En ny vd kommer att rekryteras under hösten och tanken är att ha den nya organisationsmodellen på plats senast vid årsskiftet.