Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 26 oktober, 2023 - 11:45Uppdaterad: onsdag, 1 november, 2023 - 09:58

Ålands kulturstiftelse delar ut drygt 90 000 euro

Ålands kulturstiftelse delar ut drygt 90 000 euro i stipendier och understöd det här året från stiftelsens fonder.  

Totalt får 25 personer och organisationer stipendier eller understöd för olika projekt. Stiftelsen fick in sammanlagt 44 ansökningar. 

- Av årets utdelning går totalt cirka 60 900 euro till olika forsknings- och skrivprojekt i enlighet med vad stiftelsens stadgar anger som dess huvuduppgift. Övriga bidrag avser olika kulturprojekt enligt stipulationerna för stiftelsens fonder. Vi är glada över våra möjligheter att stöda forskning och skrivande om Åland och att olika kulturprojekt kan fortgå på en tillfredsställande nivå, säger stiftelsens preses Pia Rothberg-Olofsson.
 
Läkaren Marika Nordberg och Borreliagruppen får det enskilt största understödet på 21 100 euro för forskningen om fästingburna sjukdomar. 

Förra året delade Ålands kulturstiftelse ut drygt 67 600 euro i understöd och stipendier. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »