Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 juni, 2022 - 16:30Uppdaterad: fredag, 3 juni, 2022 - 17:18

Ålands Hushållningssällskap polisanmäls av LR

Landskapsregeringen har polisanmält Ålands Hushållningssällskap för misstänkt brott mot djur.

Anmälan gäller användandet av virtuella stängsel på försök. Virtuella stängsel är inte godkända på Åland då de strider mot djurskyddslagen på flera punkter. I en anhållan om Leader-stöd för försöket i mars 2020 framgår att Ålands Hushållningssällskap har varit medvetna om att ett sådant försök skulle kräva verksamhetstillstånd för försöksdjursverksamhet och projektgodkännande.
I en intervju med Ålands Radio den 19 maj i år offentliggjorde Ålands Hushållningssällskap att de går vidare med sina tester av virtuella stängsel. Landskapsregeringen har via e-post informerat Ålands Hushållningssällskap om att de saknar både tillstånd och godkännande för sådana tester. Men enligt landskapsregeringen har det framkommit uppgifter om att testerna fortsatt planeras genomföras. Något som landskapsregeringen nu har tagit fasta på genom att låta göra en polisanmälan.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »