Publicerad: torsdag, 8 november, 2018 - 14:04Uppdaterad: torsdag, 8 november, 2018 - 17:13
  • Åländska havsområden ska kartläggas. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Ålands havsområden kartläggs i samarbetsprojekt

De åländska havsområdena ska kartläggas för att man ska få en helhetsbild av det allmänna tillståndet och bland annat kunna se vilka arter som är i behov av särskilt skydd och ge underlag för samhällsplanering.

Landskapsregeringen ansöker om medel från Europeiska havs- och fiskerifonden för projektet som ska ge förbättrad kunskap om tillståndet i havet. Projektet ska genomföras åren 2019-2020 och är ett samarbete med Husö biologiska station, som fungerar under Åbo Akademi. Genom projektet vill man få underlag för att upprätta övervaknings- pch åtgärdsprogram enligt EU:s direktiv om en marin strategi. Man hoppas hitta de områden där de mest värdefulla arterna och naturtyperna finns. Landskapsregeringen kommer att bidra med två tjänstemäns insatser motsvarande cirka 6-8 månaders arbete totalt och bidra med mätdata och analyser. Husö biologiska station gör fältarbetet och skriver slutrapporten.