• Ministrarna Kimmo Tiilikainen och Camilla Gunell är överens om att Åland ska bli testområde för smarta nät.
Närings- och miljöminister Camilla Gunell intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: måndag, 23 oktober, 2017 - 14:38, uppdaterad: tisdag, 24 oktober, 2017 - 06:18

Åland testområde för smarta nät och ny teknik

Finlands regering och landskapsregeringen har kommit överens om att Åland ska bli testområde för smarta nät och ny teknologi inom energiområdet. Enligt initiativet ska Åland i framtiden utgöra ett modellområde för framtidens flexibla energisystem, som baserar sig på smarta elnät och på produktion och förbrukning av hundraprocentigt förnybar energi.

Vicelantrådet Camilla Gunell diskuterade idag i Helsingfors projektet med bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Gemensam vilja är en förutsättning för projektet och utgör en grund på vilken vi kan bygga projektets lagstiftningsmässiga, beskattningsmässiga och politiska ramvillkor, konstaterar Kimmo Tiilikainen när han beskriver den förda diskussionen.

-På Åland har vi höga ambitioner när det gäller hållbarhet och klimatarbete, men vi har inte de forskningsresurser och den teknikutveckling som omställningen kräver, säger vicelantrådet Camilla Gunell.

Landskapsregeringen och CLIC Innovation Oy har förhandlat om att föra projektet vidare. En mer detaljerad planering, som medfinansieras av Tekes, är igång i syfte att inleda det egentliga pilotförsöket. Projektet stöder också uppnåendet av målen för Ålands färska klimatstrategi.

Fler Nyheter

Nyskriven opera vid invigning av Bomarsunds besökscenter

Richard Bark, Robert Liewendahl, och Rolf Lindqvist intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Operan Djävulsdansen i Skarpans ska uppföras för första gången vid invigningen av Bomarsunds besökscenter 2022.

Stort minus för Eckerökoncernen

Rederiaktiebolaget Eckerö redovisar ett minus på 5,5 miljoner euro för den första halvan av 2019.

Perämaa möter Lintilä

Idag befinner sig finansminister Mats Perämaa i Helsingfors för att träffa riksregeringens kollega Mika Lintilä.

Färre trafikolyckor

Det skedde mindre antal trafikolyckor med personskador under årets andra kvartal, det visar statistik från Ålands statistik och utredningsbyrå, Åsub.

107 sidor på finska, en på svenska

Landskapsregeringen, LR, fick ett betänkande nästan uteslutande på finska från justitieministeriet för att ge ett yttrande. Det handlade om en arbetsgrupp som har utrett de högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning.

Intresse finns för Degersands camping

Mäklare Robert Gustafsson
-Det finns ett intresse för att köpa anläggningen i Degersand, men ingenting är klart ännu. Det säger Robert Gustafsson på Mäklarhuset i Mariehamn.

Hälften bärgat efter Alfrida

Oskar Qvarnström
Över 400 000 kubikmeter skog har tagits tillvara efter stormen Alfrida. Det utgör ungefär hälften av all skog som föll i stormen.

Nya lagtingskandidater för Obunden samling

Obunden samling lanserade i går fyra nya kandidater inför lagtingsvalet i oktober.

Inga större skillnader i användningen av rusmedel på Åland

Ett längre inslag (från Åland idag):
Under ett par år har studier från riket visat att alkohol- och tobaksbruket bland ungdomar i åldrarna 12-18 har minskat.