Publicerad: måndag, 18 november, 2019 - 15:46Uppdaterad: måndag, 18 november, 2019 - 17:24
  • Avgående finansminister Mats Perämaa och finanschef Conny Nyholm ingår i delegationen. Arkivbild

Åland sätter press på riksdagen

Höj avräkningsgrunden för klumpsumman till 0,47 procent, annars kan förslaget till nytt ekonomiskt system förfalla.

Det är hälsningen Ålands landskapsregering ger till grundlagsutskottet när man hörs av utskottet i morgon, tisdag. I förslaget nämns 0,45 procent som grund för avräkningen, men det eftersom vårdreformen i riket föll, ger det inte den summa som man räknat med från landskapets sida.
-Det är ganska naturligt att formuleringarna blir så att slutsumman är som man kom överens om ursprungligen, säger landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson.
För att detta ska uppnås måste det vara 0,47 procent, vilket innebär i genomsnitt 10 miljoner euro mer per år än för närvarande. Men enligt Dan E Eriksson finns det en viss förvirring hur man räknar ut den nya summan.

- Landskapet räknar bakåt på gamla ersättningar, medan finansministeriet räknar på prognoser för hur det ska gå ekonomiskt för Finland, säger han.

Om man inte kommer överens med riket förfaller lagen och då måste man börja om, med godkännande av två olika lagting och riksdagar.