Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 september, 2021 - 17:32Uppdaterad: torsdag, 9 september, 2021 - 17:32
  • Bilden är tagen vid de inledande förhandlingarna i januari i år. Foto: ÅRTV

Åland Post bestrider brott

Fem av de åtalades sakframställningar stod på programmet idag när den andra rättegångsdagen mot Åland post inleddes.

Samtliga åtalade förnekar brott och anser att staten ska stå för deras rättegångskostnader.
De åtalade lyfte bland annat fram att de inte hade kännedom om några oegentligheter, att de inte hade plikt att undersöka eventuella oegentligheter och att de inte hade något ansvar för beskattning eller tulldeklarationer.

När försvararen Heidi Furu inledde med att redogöra för den åtalade logistikchefen Dan Johanssons syn på saken framkom det att Johansson fått ett beslut om åtalseftergift för grovt tullredovisningsbrott.
Mot den bakgrunden undrade försvaret om man verkligen kan åtalas för ett brott som man erhållit åtaleseftergift för. Det var ett återkommande tema då flera av de åtalade har erhållit åtalseftergift.

Under eftermiddagen var det åklagarsidans tur att presentera sina bevis. Det fortsätter man med på fredag.

Sammanlagt sex anställda står åtalade för bland annat grovt skattebedrägeri, grovt dopningsbrott och smuggling.
Åland Post bestrider åklagarnas samtliga yrkanden för både bolaget och för de enskilt åtalade.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »