Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 oktober, 2020 - 15:50Uppdaterad: torsdag, 15 oktober, 2020 - 15:51
  • Åland bör alltid tillfrågas i beslut om transporter till och från landskapet, menar landskapsregeringen. Foto: Malin Henriksson

Åland måste få vara med och bestämma om trafik

Åland måste få vara med och bestämma om hur transporter till och från Åland ska skötas i samband med epidemier eller andra allavarliga störningssituationer.

Det skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till Kommunikationsministeriet.

Så som förslaget är nu ges Transport- och kommunikationsverket mandat att under vissa omständigheter fatta beslut som begränsar, och i extremfall till och med förbjuder, fartygs- och flygtrafik till och från Åland.

Landskapsregeringen skriver att eftersom Åland är en ö är sådana transporter nödvändiga för försörjningsberedskapen och för att samhället ska fungera i övrigt om beslut är i kraft under längre tid. Med hänsyn till den vikt som transporter har för Åland anser landskapsregeringen att lagförslaget bör kompletteras med bestämmelser som uttryckligen anger att Trafik- och kommunikationsverket ska samråda med Ålands landskapsregering innan föreskrifter och beslut som ska tillämpas på Åland utfärdas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »