Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 januari, 2021 - 16:17Uppdaterad: torsdag, 7 januari, 2021 - 17:14
  • Förslaget till ny temporär smittskyddslag urholkar självstyrelsen, menar lantrådet Veronica Thörnroos (C). Foto: Rasmus Karlsson

Åland kritiskt till smittskyddslag - kan sluta i HD

Det liggande förslaget till ändring i smittskyddslagen kan urholka självstyrelsen.

Det är landskapsregeringens syn på förslaget och som uttrycks i ett utlåtande som skickas till Helsingfors.

- Det liggande lagförslaget ingriper på områden som vi har självbestämmande över enligt självstyrelselagen och om lagen går igenom enligt förslaget kommer vi inte att verkställa den, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).
Och om det går så långt så blir det högsta domstolen som får avgöra om Åland måste ta lagen i bruk eller om det är områden som Åland får bestämma om själva.
- Det är naturligtvis inte vår intention, utan vi hoppas att utskotten lyssnar på vad vi har att säga och vi har begärt att få bli hörda i frågan, säger Veronica Thörnroos.
Situationen om hur lagstiftningen runt hälso- och sjukvård ser ut skiljer sig mellan Åland och riket och det är där den stora krocken blir och lagen kan därför inte verkställas på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »