Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2023 - 10:56
  • Över hälften av landets sälar sågs runt Åland. Arkivbild.

Åland har närmare 60 procent av alla finländska gråsälar

60 procent av landets gråsälar, omkring 11 000 individer, sågs på Åland under den senaste flyginventeringen i Finlands havsområde som genomfördes av Naturresursinstitutet, Lukes.

I den sydvästra skärgården i riket observerades 5 400 gråsälar under samma inventering. I hela Östersjön sågs omkring 46 000 gråsälar. Gråsälstammen i Finlands havsområde uppskattas ha ökat med cirka 1 000 individer jämfört med föregående år och är därmed ungefär på samma nivå som under 2021.

Viktor Eriksson som jobbar med sälfrågor inom föreningen Archipelago pares säger att många ser det som positivt att beståndet av gråsäl har återhämtat sig under de senaste 20 åren. Den negativa aspekten är att sälen ställer till stora problem för yrkesfiskare och fiskodlare. 

-Det är visserligen tillåtet med skyddsjakt på säl, men intresset är lågt eftersom det är en tidskrävande jakt och är förbjudet att sälja kött, skinn och andra produkter från sälar inom EU, säger Viktor Eriksson. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »