Publicerad: onsdag, 23 januari, 2019 - 15:33Uppdaterad: onsdag, 23 januari, 2019 - 18:06
  • Katrin Sjögren hördes i grundlagsutskottet i dag. Arkivfoto: Nina Smeds.

Åland har försökt hitta lösning för följder av Sote

I dag hördes lantrådet Katrin Sjögren än en gång i riksdagens grundlagsutskott med anledning av vård-och landskapsreformen som är på gång i riket.

Och om inte förr så åtminstone nu ligger bollen helt och hållet hos riksdagen hur Åland påverkas om reformen går igenom. Landskapsregeringen har både i skriftlig och muntlig form framfört att nuvarande upplägg inte är förenligt med delar av Ålands självstyrelselag. Det fanns förslag från åländsk sida om en proposition för att lösa den ekonomiska problematiken, men allt pekar mot att regeringen inte för den propositionen till riksdagen.

- Vi har sagt vårt och jag var mycket tydlig med att detta inte är något som Åland strävat efter utan vi har försökt hitta lösningar, vi kan bara och vänta och se vad som händer med reformen nu, säger Katrin Sjögren.