Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 24 maj, 2024 - 15:28Uppdaterad: fredag, 24 maj, 2024 - 16:03
  • Maija Häggblom. Foto: Tomas Tornefjell.

Åland behöver fler naturskyddsområden – väcker oro bland jägare och fiskare

Ålands landskapsregering måste utöka skyddet i sina marina områden. 

Enligt EU-strategin för biologisk mångfald ska 30 procent av alla land- och vattenområden inom den Europeiska unionen vara skyddade år 2030. Naturvårdsintendent Maija Häggblom säger att ungefär 3 procent av områden på land och 3, 2 procent av vattenområdena är skyddade idag. Hon räknar med att 
man behöver komma upp i ett skydd på omkring 10 procent, vilket också är målet i Ålands hållbarhets- och utvecklingsagenda.   
Landskapsregeringens enkät där man efterfrågar synpunkter kring arbetet med att utöka antalet skyddade marina områden har lett till många diskussioner om risken för inskränkningar i rätten att jaga och fiska på dessa områden. 
Maija Häggblom säger att landskapsregeringen inte automatiskt förbjuder jakt och fiske inom skyddsområden och att sådana åtgärder inte vidtas utan avtal med mark- och vattenägarna.  
Landskapsregeringens enkät är öppen till och med 26 maj via Enkät marina skyddsområden Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »