Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 juni, 2023 - 10:38Uppdaterad: fredag, 2 juni, 2023 - 11:04
  • Lotta Angergård och Jonna Varsa vid Rädda Barnen. Arkivbild.

Åland är fortfarande utan barnstrategi

Trots att det gjorts försök och politikerna har sett det som något positivt och som Åland behöver finns det fortfarande inte någon barnstrategi. 

Redan inför valet 2019 försökte Rädda barnen få till stånd en barnstrategi för Åland. I riket finns en enhet underställd social- och hälsovårdsministeriet som ansvarar för barnstrategin. Partierna svarade positivt på Rädda barnens frågor och allt såg lovande ut, men ännu har Åland ingen barnstrategi. 

- Det har funnits pengar i budgeten sedan 2021, men än så länge har det inte tagits fram någon barnstrategi, säger Lotta Angergård vid Rädda Barnen. 

Rädda Barnen menar att väldigt många beslut som tas påverkar barn och därför behövs en strategi för hur man ska förverkliga barns rättigheter och hur man följer barnkonventionen som Åland antog 1991. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »