Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 mars, 2023 - 16:37Uppdaterad: fredag, 17 mars, 2023 - 06:38

Åklagaren: ”Hittills det mest seriösa försöket att skapa en organiserad brottslighet på Åland”

Tullen och polisen på Åland har i fallet med narkotikahärvan för första gången använt sig av så kallade hemliga tvångsmedel i form av avancerad avlyssning av en bil. Det här framkom under den första rättegångsdagen i målet i Ålands tingsrätt i dag.

Startskottet för utredningen gick i september 2022, då tullen efter att en tullhund markerat på en bil vid en ankomst till hamnen i Berghamn, påträffade en väska med 3 kilogram hash.
I bilen fanns två personer, varav en var känd av polisen sedan tidigare.

Polisen och tullen börjar efter detta, som under rättegången kallades en slumpmässig händelse, kartlägga de två personernas resebeteenden och det som åklagaren kallar hemliga tvångsmedel riktades mot en av personerna.

I december grips en av personerna igen vid en ny införsel av narkotika till Åland. Denna gång i Långnäs hamn. Mannen har efter detta valt att på ett omfattande sätt berätta om sin brottsliga verksamhet i organisationen.

Interna hot

Efter detta grips den man som påstås vara huvudman i härvan samt ytterligare en person. Mannen som samarbetat med polisen är också målsägande i målet då han påstår att en av de åtalade männen hotat honom i Åbo fängelse på grund av hans samarbete med myndigheterna.

Åklagaren vill pröva om fallet kan ses som en organiserad kriminell sammanslutning.
De rättsliga kriterierna för det, vilket försvaret av de åtalade påpekar, är att sammanslutningen ska omfatta minst tre personer och brottsligheten ska pågå en längre tid.
I det här fallet, menar försvaret, har den påstådda brottsligheten pågått i endast ett par månader och det är inte samma personer som varit inblandade i de påstådda brotten varje gång.

Åklagaren menar att det kan ses som en kriminell sammanslutning fast alla inblandade inte deltar varje gång och att det inte finns någon minimitid för sammanslutning.
Åklagaren kallar fallet för ett av de hittills mest seriösa försöken att skapa en organiserad brottslighet på Åland.

Försvaret: "Inte organiserad brottslighet"

En stor del av bevisningen i målet är avlyssningar från en bil och en telefon som tillhör en av de åtalade, en annan åtalad har beskrivit mannen som boss.
Mannen har flyttat till Åland sommaren 2022. Åklagaren menar att det skedde med syftet att starta brottslig verksamhet här.
Mannens försvar säger att han hela tiden haft ett avlönat jobb och betalat skatt. Syftet med hans flytt till Åland har varit att jobba.

Mannen har efter flytten hit blivit vän med de andra åtalade männen – mannens försvarare menar att det bara rör sig om vänskap och inte någon brottslig sammanslutning. Mannen nekar till brott och bestrider samtliga åtalspunkter.

De övriga åtalade medger vissa av åtalspunkterna i form av narkotikabruk och införsel av narkotika till Åland men bestrider att ha haft del i någon organiserad brottslighet.

Åklagaren menar att de åtalade haft tydliga roller i sin organisation och alias de använt sinsemellan. Sammanslutningens syfte har varit att sprida farlig narkotika på Åland för ekonomisk vinning för att betala av en skuld. Försvaret hävdar att det inte finns några köpare av narkotikan och inte någon utredning på någon försäljning.

De ljudupptagningar som finns menar försvaret att inte visar på någon organisering och att det i ljudupptagningarna inte framkommer tydligt att det är narkotika som diskuteras.
Rättegången fortsätter i morgon, fredag.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »