Publicerad: tisdag, 22 oktober, 2019 - 16:25Uppdaterad: tisdag, 22 oktober, 2019 - 17:36
  • Air Leap fortsätter flyga Mariehamn-Stockholm. Arkivbild

Air Leap fick nytt kontakt

Landskapet ger flygbolaget Air Leap ett kontrakt för att sköta flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm i en upphandling som slutfördes idag. Detta trots att flygbolaget tidigare haft problem med försenade och inställda flyg.

- Om man tittar på hur flygtrafiken i regel fungerar anser vi inte att störningarna varit onormala. Skillnaden mellan Mariehamn och andra flygplatser är att här finns det inga andra alternativ om ett plan uteblir, säger avgående infrastruktur- och trafikminister Mika Nordberg.
Magnus Ivarsson, VD för Air Leap, säger att man är nöjda med att ha blivit tilldelade kontraktet.
- Vi ska börja med flygplan som har 60 sittplatser istället för 30 som tidigare, och på sommaren kommer vi kunna vara flexibla med turlistorna för att passa med turismen. Det tycker vi är väldigt positivt, säger Ivarsson.