Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 11:17Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 11:17

ÅHS söker redan svenskspråkig personal

ÅHS söker redan svenskspråkig personal från Åbo säger chefläkare Olli-Pekka Lehtonen.

Åbo är den närmaste regionen och där finns det kapacitet att sända personal som kan svenska. I dagsläget är det anestesiläkare som behövs.

-Tillsvidare ser jag inga svårigheter, men vi vet ju inte hur det ser ut när läget blir sämre här eller där, säger Olli-Pekka Lehtonen.

Han har begärt att få en lista med namn och en bekräftelse på att det är svenskspråkig personal.
-Det finns en ganska stor mängd som man kollat redan tidigare i Åbo, så det finns lite valmöjligheter, säger Olli-Pekka Lehtonen.