Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 19 januari, 2022 - 16:14Uppdaterad: onsdag, 19 januari, 2022 - 18:18

ÅHS söker 1,4 miljoner från staten för coronakostnader

Ålands hälso-och sjukvård ansöker om cirka 1,4 miljoner euro i stöd från staten för att täcka de merkostnader som coronapandemin orsakat under fjärde kvartalet i år.

Det är medel som ska täcka kostnaderna för testning, spårning, vaccinering och vårddygn de senaste tre månaderna. Denna period handlar det om 36 vårddygn inom den specialicerade vården och 19 vårddygn inom intensivvården.

Enligt Ulrika Österlund som är ekonomichef för ÅHS betyder de statliga medlen mycket. Sedan tidigare har ÅHS blivit beviljade drygt tre miljoner euro för merkostnader orskade av coronapandemin under året, och när bokslutet för 2021 väl är klart finns det ytterligare möjlighet att söka tillägg för faktiska kostnader.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »