Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 oktober, 2010 - 07:45Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

ÅHS ser över organisationen

ÅHS ska ha ett tydligare ledarskap och ansvar för verksamheten och ekonomin inom organisationen och det ska uppnås genom ett nytt reglemente och ny organisationsplan. En arbetsgrupp har tittat på vad som behöver göras för att uppnå de målen och nu är det upp till styrelsen att besluta om förändringen godkänns. Arbetsgruppen har en lång lista på förändringar och en av de större är att klinikerna ska ledas av en klinikchef och sedan ska det finnas en stab runt chefen som har ansvar för verksamhet, rekrytering, personalvård, budget och ekonomisk uppföljning.Om förslaget till förändring godkänns så är målet att det ska träda i kraft från och med den första april nästa år.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »