Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 oktober, 2016 - 15:42Uppdaterad: onsdag, 5 oktober, 2016 - 17:11
  • Efter att ÅHS-ordförandens dubbla roller diskuterats lämnar hon nu posten som ordförande för demensföreningen. Foto: Ida Jansson.

ÅHS-ordföranden lämnar demensföreningen

Annette Holmberg-Jansson väljer att lämna ordförandeposten i Demensföreningen på Åland efter diskussionerna om eventuell jävproblematik i samband med hennes roll som ordförande för Ålands hälso- och sjukvård.

- Jag bestämde mig för att avgå för att jag ska jobba för hela Ålands bästa. Eftersom det uppkommit farhågor i och med mina dubbla roller väljer att sätta jag uppdraget som ÅHS styrelseordförande främst och lämnar därför förtroendeuppdraget i Demensföreningen, säger Annette Holmberg-Jansson, som varit föreningens ordförande sedan 1 januari 2013.

Under resten av mandatperioden som sträcker sig fram till årsskiftet handhas ordförandeskapet av viceordförande Tuula Mattsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »