Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 24 maj, 2010 - 08:27Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

ÅHS behandlar ortopedproblemet

Diskussionen om rekryteringen av nya ortopeder till Ålands centralsjukhus har varit aktuell på senare tid, och chefsläkare Peter Rask har aktivt försökt lösa den uppkomna situationen. På ÅHS:s senaste styrelsemöte fick han stöd från styrelsen när det gäller de riktlinjer han arbetar efter. I första hand strävar man efter förändrade rättigheter för ledningen inom ÅHS att erbjuda ett särskilt lönetillägg vid rekrytering av medicinska specialister inom de områden där det råder stor läkarbrist. -Vi i styrelsen ser hoppfullt på möjligheterna att lösa problemen inom ortopedin, säger ÅHS-styrelsens vice ordförande Jan Salmén.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »